Loading
  • 0850 840 9933

İnsan Kaynakları

Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. olarak İnsan Kaynakları Politikamız;

Şirketimizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda;

  • En iyi yetenekleri ve şirket kültürümüze en uygun kişileri bünyemize katarak insan gücü ihtiyacını karşılamak;
  • En önemli sermayenin çalışanlarımız olduğu gerçeğiyle hareket ederek, insana değer vererek motive edici, mutlu bir çalışma ortamı yaratmak
  • Modern İnsan Kaynakları sistemlerini hayata geçirmek
  • Eğitimler ve çeşitli çalışmalar ile insan kaynağımızı geliştirmek, çalışanlarımızı kariyer hedeflerine hazırlamak
  • Başarılı çalışanlar ile şirket sürdürülebilirliğine ve hedeflerine ulaşılmasına en büyük desteği vermektir.

Bu doğrultuda nitelikli iş gücü tarafından tercih edilen, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ilke ve sorumlulukları dahilinde çalışanlarını bilinçlendiren ve iş süreçlerini şekillendiren bir firma olmak; değişime ve yeniliğe açık, öğrenen ve sürekli kendini geliştirme çabası gösteren, takım ruhu ve "Biz Bilinci" ile hareket ederek çabalarını kişisel performansın yanında şirket performansına yansıtan bir çalışan profili yakalamak; ve çalışanlarımızın aidiyet duygularını güçlendirmek için onlara sağlanan gelişim olanakları ile, performansa dayalı ücret ve kariyer fırsatlarını şirket imkanlarına paralel olarak iyileştirmek ana hedeflerimiz arasındadır.