Koluman Endüstri A.Ş.
Loading
  • 0850 840 9933

Sertifikalar ve Politikalarımız

Politikalarımız

Kalite herkesin hakkı ve sorumluluğudur! Bu temel yaklaşımımızdan hareketle; Ürün ve hizmet kalitemiz ile müşterilerimize, verimlilik ve rekabet gücümüz ile tüm paydaşlarımıza, çalışma ortamı ve koşullarımız ile çalışanlarımıza, çevreye duyarlılığımız ve yasal düzenlemelere uyumumuz ile toplumumuza ve geleceğimize önem verdiğimizi göstermeliyiz. Bu önem ve öncelik; süreçlerimizi etkin kılarak, sürekli iyileştirerek ve yeni değerler ekleyerek müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için yarattığımız ürün ve hizmetlere yansımalıdır.
Koluman olarak tüm çalışmalarımızda; sağlık, emniyet, çevre kalitemizi sürekli geliştirmeyi taahhüt ederiz. Yaşadığımız çevreyi ona zarar verebilecek her türlü etkenden korumamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu amaçla çevreyi korumaya yönelik yasal mevzuatlar çerçevesinde faaliyetlerimizin çevreye etkilerinin asgari düzeye getirilmesi için en uygun malzeme ve tekniklerin seçilmesi için tedbirler alınmasını sağlarız.
İş sağlığı ve güvenliği yasal mevzuatının ve iş etiğinin gereklerini yerine getirmek, tehlikelerimizi belirlemek, risklerimizi değerlendirerek yok etmek yada kabul edilebilir seviyeye indirmek hedefimizdir. Tüm bölümlerimizin, sürekli ve ortak çalışmasıyla yönetim sistemlerimizi günün değişen koşul ve beklentilerine uygun bir şekilde geliştirmekteyiz. Çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlerini arttırmayı taahhüt ederiz.