Loading
  • 0850 840 9933

İhbar Bildirimi

Koluman İhbar Bildirimi

Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. olarak yürürlükteki tüm kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun davranmayı, etik olmayan hiçbir ticari ilişkiye girmemeyi, her türlü mülkiyet hakkını korumayı, sadece Koluman’ın değil, iş yaptığımız diğer şirketlerin de etik kurallarına saygılı ve uyumlu davranmayı sorumluluklarımız arasında ön planda tutmaktayız.

Bu sorumluluklarımızı daha iyi yerine getirebilmek maksadıyla, sizlerin gördüğü, bizim ise göremediğimiz hususları bizlerle paylaşmanızı rica ediyoruz. Bize yaptığınız bildirimler, sadece şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Uyum Yöneticisi ile paylaşılacak, dikkatle ve dürüstlükle değerlendirilecek ve gizliliğe azami özen gösterilecektir.

Bildirimlerinizi, aşağıdaki ihbar formunu doldurarak yapabilirisiniz. Dilerseniz iletişim adreslerimize mektup, eposta ve telefon araması ile de iletebilirsiniz.

Size ulaşabileceğimiz, bir telefon numarası ve/veya eposta adresi paylaşmanızı önemle tavsiye ediyoruz.

Ürün ve hizmet şikayetleri için tıklayınız.

İhbar Formu

* ile belirtilen alanlar zorunludur.

Ad ve Soyad bilgisi anonim tutulmak isteniyorsa, bu kutuya "Anonim" ibaresi yazılabilir.

Not: Hakaret, aşağılama, alay içeren içerikler kullanılmamasını rica ederiz. KVKK kapsamında, özel nitelikli kişisel veri içeren bilgiler (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler) paylaşmayınız. Ayrıca, rakip firmalara ilişkin olarak doğru veya yanlış, kaynağı belirli veya belirsiz, rekabet hukukuna aykırı bilgi ve veri paylaşmayınız.

Satış Danışmanı