Loading
  • 0850 840 9933

Sertifikalar ve Politikalarımız

POLİTİKALARIMIZ

KOE olarak;
Otomotiv sektöründe küresel bir değer yaratıcı ve marka olma yolunda; tüm faaliyetlerimizde kalite, çevre, bilgi güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği sorumluluk bilinciyle, sıfır hata anlayışıyla ve risk temelli düşünceyle hareket ederek paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini gözetmeyi, onlarla gelişmeyi, büyümeyi; ilgili standart ve yasal gereklilikleri tam olarak yerine getirmeyi taahhüt ederiz.
Bunun için;
- Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaya önem verir,
- Çalışanlarımız ve onların temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunur, düşüncelerine değer verir, önerilerini dikkate alır, takdir eder, yönetim sistemlerinin uygulanmasında kendi rol ve sorumluluklarının farkında olarak süreçlere katılımını sistematik bir şekilde teşvik eder,
- Müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler sunabilmek için gerekli standartlaştırmayı ve çalışan farkındalığını sağlayıp, yerinde kaliteyi esas alarak faaliyetlerimizi sürdürür,
- İş sürekliği için her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlüğünün korunmasına azami dikkati gösterir,
- İşyerimizde tehlikeleri ortadan kaldırarak iş sağlığı ve güvenliği risklerini azaltıp, çalışanlarımızın ve diğer paydaşların yaralanma ve sağlığının bozulmasının önlemeye, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamaya özen gösterir,
- Kaynak tüketiminin azaltılması, öncelikle atık miktarının azaltılması, ardından atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüm ve kazanımın sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin korunması için tedbirleri alır ve uygular,
- Entegre yönetim sistemlerinin tüm süreçlerinde amaç ve hedeflerimizi belirler, performansımızı izler, ölçer ve sürekli iyileştiririz.
Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. olarak kişisel verilerinizin korunması en önemli önceliklerimiz arasındadır. Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” ve “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” siz değerli müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve web-sitemizi kullanan tüm ilgililerin bilgilerine sunarız.
KEK.07-Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
FR1174 Veri Sahibi Başvuru Formu
• İş ilişkilerimizde yürürlükteki tüm kanunlara uygun davranırız.
• Etik olmayan hiçbir ticari ilişkiye girmeyiz.
• Rüşvet almak, vermek veya teklif etmek hiçbir şart altında kabul edilemez.
• Her türlü mülkiyet hakkını korumaya azami özen gösteririz.
• Sadece bizim değil, iş yaptığımız diğer şirketlerin de etik kurallarına saygılı ve uyumlu davranırız.
• Personel, görev, yetki ve sistem olanaklarını kötüye kullanarak, her ne suretle olursa olsun kendisi, yakınları ve/veya üçüncü kişiler lehine ve/veya Şirket, aleyhinde menfaat temin etmez veya buna teşebbüs etmez.
• Şirket personeli doğrudan veya dolaylı yollarla "tacir", "esnaf" veya "serbest meslek erbabı" sayılmasını gerektiren çalışmalarda bulunamaz, aktif siyasetle uğraşamaz.
• Personel, pozisyon ve görevleri gereği sahip olduğu şirket ve müşterilere ait bilgileri ilgili mevzuat çerçevesinde saklamakla yükümlüdür.
• Yönetim Kurulu ve/veya Müdürler Kurulu izni olmadıkça, personelin, Şirket işlemleri ve politikaları hakkında yayın organlarına yazılı ya da sözlü olarak bilgi ve demeç vermesi yasaktır. Personel, Şirketin itibarını sarsıcı veya çıkarlarını zedeleyici eylem ve beyanlarda bulunamaz.
Yukarıda yazılı bulunan kurallara uyulmaması durumunda ve/veya tüm etik uygunsuzluklarda koeetik@koluman.com mail adresine bildirimde bulunabilirsiniz.
Yapacağınız bildirimlerde bilgiler, açık ve ayrıntılı bir şekilde belirtilmeli; bildirilen konuya ilişkin kişi, yer ve zaman belirtilerek ve belgeler sunularak somutlaştırılmalıdır.
Vereceğiniz tüm bilgiler gizli tutulacaktır.
Bildirilen tüm ihlaller ilgililer tarafından kısa zaman içinde incelenerek, üst yönetimin onayının ardından karar doğrultusunda gerekli tedbirler alınacaktır.

Yukarıda yazılı bulunan kurallara uyulmaması durumunda ve/veya tüm etik uygunsuzluklarda aşağıdaki mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

KOE Etik Bildirim Hattı:

koeetik@koluman.com